Ogłoszenie otwartego naboru partnera

 

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU PARTNERA
do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu
Gdy Ci na Pierwsze Wybierają LIDER
do konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc
Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi
Województwo Mazowieckie
Jasionna 25 września 2019 rok

Czytaj dalej Ogłoszenie otwartego naboru partnera

Pomoc Żywnościowa ,, CARITAS”

Uprzejmie informujemy, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Białobrzegach z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Pomoc żywnościowa trafiła do 400 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu powiatu białobrzeskiego.

Wydano osobom potrzebującym:

 • 19,08827 ton żywności;
 • 000 paczek żywnościowych;
 • – posiłków;

W ramach Podprogramu 2018 dla 90 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  30 uczestników
 • Żywieniowe – dietetyczne – 1 spotkanie dla 30 uczestników
 • Kulinarne – 1 spotkanie dla 30 uczestników

 

Zarządzenie nr 1/2019 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie

Zarządzenie nr 1/2019 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie

Czytaj dalej Zarządzenie nr 1/2019 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie

Dni wolne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie

Jasionna 01 kwietnia 2019 roku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
Wydział Polityki Społecznej
Plac Bankowy 3/5
00- 950 Warszawa

Mając na uwadze § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy uprzejmie informuję, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie będzie zamknięty w następujących dniach:
1. 02 maja 2019 roku – tj. przez 1 dzień roboczy,
2. 21 czerwca 2019 roku – tj. przez 1 dzień roboczy ,
3. od 29 lipca 2019 roku do 09 sierpnia 2019 roku – tj. przez 10 dni roboczych,
4. 16 sierpnia 2019 roku- tj. przez 1 dzień roboczy,
5. 24 grudnia 2019 roku – tj. przez 1 dzień roboczy
6. 27 grudnia 2019 roku – tj. przez 1 dzień roboczy
W/w terminy zamknięcia Domu zostały uzgodnione z uczestnikami i ich opiekunami.

Do wiadomości :
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach
ul. Krakowska 28
26-800 Białobrzegi